Industrirøyrlegging

Jobbane våre innan industrirøyrlegging består av produksjon av
høgtrykks røyrsystem innan Offshore sektoren, som har strenge krav til
NDT og overflatebehandling.  Vidare leverer me krevjande røyr og tanksystem til
næringsmiddelindustrien, leggjing av røyr til varme og kjølesystem. Både innandørs og utandørs med høge krav til isolering.