Maskinering

I vår maskineringsavdeling produserer me avanserte deler med høgaste krav til nøyaktigheit.
Me produserer detaljar i alle matrial inkludert krevjande matrial som Duplex, 6MO og titan.